Štandard vyhotovenia

Popis vyhotovenia rodinného domu v stave „holodom“

Základy

 • Základové pásy s monolitickou doskou s výstužou
 • Hydroizolácia, tepelná izolácia
 • štrkové lôžko okolo základov

Zvislé nosné a deliace konštrukcie

 • obvodové murivo betón systém VELOX, vrátane zateplenia
 • vnútorné nosné murivo systém VELOX
 • murované deliace priečky z keramických tvárnic, ekvivalent porobetón, plynosilikát

Vodorovné nosné konštrukcie

 • monolitická železobetónová stropná doska 

(príp. montovaný stropný systém s betónovou zálievkou)

Strecha

 • jednoplášťová plochá strecha s fóliovou krytinou proti vode so štrkovou vrstvou
 • klampiarske prvky – poplastovaný pozinkovaný plech
 • tepelnoizolačná vrstva z EPS

Fasáda

 • exteriérová fasádna tenkovrstvová omietka – farebná
 • exteriérový obklad - tehlové murivo

Výplne dverných a okenných otvorov

 • vstupné dvere do domu – hliníkový profil, plné zateplené, bezpečnostné,  so systémovým bezpečnostným kovaním,
 • okenné konštrukcie – plastové 6-komorové s trojsklom, z exteriéru antracitová, z interiéru biela farba
 • vonkajší parapet z poplastovaného pozinkovaného plechu
 • bez vnútorného parapetu
 • Predpríprava na vonkajšie žalúzie (J a Z strana)

Povrchové úpravy stien

 •  vápennocementová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • v kúpeľni a WC povrchy stien – bez povrchovej úpravy

Povrchy podláh

 • podlaha v dome ukončená cementovým poterom

Povrchové úpravy stropov

 • sadrokartónové podhľady s bielym základným hygienickým náterom

Elektroinštalácie (ELI)

 • bleskozvod
 • elektrické vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky
 • elektrické vývody pre elektrický sporák a digestor
 • elektrické vývody pre rebríkové vykurovacie teleso v kúpeľni
 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý dom na hranici pozemku
 • príprava pre elektrickú zásuvku na vonkajšej fasáde za domom
 • elektrické vývody pre svietidlá na vonkajšej fasáde pred a za domom
 • príprava na inštaláciu FV (fotovoltaických) panelov – vyvedenie chráničky na strechu, od elektromeru
 • optické dátové pripojenie 1x v dome

Vykurovanie

 • zdroj tepla a teplej vody pre dom zabezpečuje tepelné čerpadlo so zásobníkom TÚV,
 • podlahové vykurovanie (teplovodné)
 • príprava na osadenie radiátora v garáži

Chladenie

 • predpríprava chladenia

Zdravotechnika (ZTI)

 • prípojka vody s vodomernou šachtou pred domom (odberné miesto)
 • rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu
 • odvetrávacie potrubie vyvedené nad strechu a ukončené výfukovými hlavicami
 • jeden samostatný vývod pre napojenie práčky
 • uzatvárací pákový ventil pre studenú vodu
 • vývod studenej vody na polievanie záhrady na fasáde za domom

Garáž, prípadne sklad

 • povrchová úprava stien – vápennocementová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • príprava na radiátor na temperovanie v zime
 • garážová výsuvná  brána - s el. diaľkovým ovládaním

Vonkajšie objekty

 • úprava pozemku – rozprestretie zeminy
 • chodník pred domom – zámková dlažba alebo ekvivalent
 • parkovacie miesto pred domom – zámková dlažba
 • integrovaný múrik s prípravou pre osadenie elektromera, miestom pre nádobu na odpad a poštovú schránku pred domom
 • podzemná nádrž na dažďovú vodu s napojením strešných zvodov o objeme 1m3

Všetky novinky