Štandard vyhotovenia

Štandard v stave holodom

Základy

 • základové pásy s monolitickou doskou s výstužou
 • hydroizolácia, tepelná izolácia
 • štrkové lôžko okolo základov

Zvislé nosné a deliace konštrukcie

 • obvodové murivo z keramických tvárnic hr. 300 mm, ekvivalent porobetón, plynosilikát, betón
 • vnútorné nosné murivo z keramických tvárnic hr. 250 mm, ekvivalent porobetón, plynosilikát, betón
 • murované deliace priečky z keramických tvárnic, ekvivalent porobetón, plynosilikát, betón

Vodorovné nosné konštrukcie

 • monolitická železobetónová stropná doska (príp. montovaný stropný systém s betónovou zálievkou)

Strecha

 • jednoplášťová plochá strecha s fóliovou krytinou proti vode, predprípravy na zelenú strechu (fólia proti prerastaniu koreňov) so štrkovou vrstvou
 • klampiarske prvky – poplastovaný pozinkovaný plech
 • tepelnoizolačná vrstva z EPS

Fasáda

 • obvodové konštrukcie zateplené tepelnou izoláciou  z minerálnej vlny alebo EPS 
 • exteriérová fasádna tenkovrstvová omietka – farebná
 • exteriérový obklad - tehlové murivo

Výplne dverných a okenných otvorov

 • vstupné dvere do domu – hliníkový profil, plné zateplené, bezpečnostné,  so systémovým bezpečnostným kovaním
 • okenné konštrukcie – plastové 6-komorové s trojsklom, z exteriéru antracitová, z interiéru biela farba
 • vonkajší parapet z poplastovaného pozinkovaného plechu
 • bez vnútorného parapetu
 • Predpríprava na vonkajšie žalúzie

Povrchové úpravy stien

 • vápennocementová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • v kúpeľni a WC povrchy stien – bez povrchovej úpravy

Povrchy podláh

 • podlaha v dome ukončená cementovým poterom

Schody

 • betónové, ukončené cementovým poterom

Povrchové úpravy stropov

 • sadrokartónové podhľady s bielym základným hygienickým náterom

Elektroinštalácie (ELI)

 • bleskozvod
 • elektrické vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky
 • elektrické vývody pre elektrický sporák a digestor
 • elektrické vývody pre rebríkové vykurovacie teleso v kúpeľni
 • príprava pre osadenie samostatného elektromera pre každý dom na hranici pozemku
 • príprava pre elektrickú zásuvku na vonkajšej fasáde za domom
 • elektrické vývody pre svietidlá na vonkajšej fasáde pred a za domom
 • príprava na inštaláciu FV (fotovoltaických) panelov – vyvedenie chráničky na strechu
 • optické dátové pripojenie 1x v dome

Vykurovanie

 • zdroj tepla a teplej vody pre dom zabezpečuje tepelné čerpadlo so zásobníkom TÚV
 • podlahové vykurovanie (teplovodné)
 • príprava na osadenie radiátora v garáži

Chladenie

 • predpríprava chladenia

Zdravotechnika (ZTI)

 • prípojka vody s vodomernou šachtou pred domom (odberné miesto)
 • rozvody teplej a studenej vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu
 • odvetrávacie potrubie vyvedené nad strechu a ukončené výfukovými hlavicami
 • samostatný vývod pre napojenie práčky 1x
 • uzatvárací pákový ventil pre studenú vodu (hlavný prívod vody)
 • vývod studenej vody na polievanie záhrady na fasáde za domom 1x

Garáž, prípadne sklad

 • povrchová úprava stien – vápennocementová omietka s bielym základným hygienickým náterom
 • príprava na radiátor na temperovanie v zime
 • garážová brána - s el. diaľkovým ovládaním

Vonkajšie objekty

 • úprava pozemku – rozprestrenie zeminy
 • chodník pred domom – zámková dlažba alebo ekvivalent
 • parkovacie miesto pred domom – zámková dlažba alebo ekvivalent
 • integrovaný múrik s prípravou pre osadenie elektromera, miestom pre nádobu na odpad a poštovú schránku pred domom
 • podzemná nádrž na dažďovú vodu s napojením strešných zvodov

Všetky novinky